Piškotki

Katere piškotke uporabljamo na strani?

Politika piškotkov

Kaj so piškotki?

Piškotek je mala tekstovna datoteka, ki jo spletna stran, ki si jo ogledujete, prenese na vaš računalnik ali drugo napravo, s katero brskate po spletu (telefon, tablico). Za uporabnike so zelo koristni, saj vsebujejo informacije, ki pripomorejo k boljšemu delovanju spletne strani. Piškotki ne zbirajo vaših osebnih informacij in ne omogočajo nikakršne identifikacije uporabnika spletne strani.

Kako delujejo piškotki?

Ob prvem obisku spletne strani se piškotki naložijo na vaš računalnik. Z njimi je uporaba spletne strani prijetnejša, bolj učinkovita in prilagojena posameznemu uporabniku. S piškotki se shranjujejo informacije o jezikovnih in lokacijskih nastavitvah, o vsebini vaše nakupovalne košarice, prikazujejo se vam oglasi, prilagojeni vašim interesom … Upravljavci spletnih strani pa z njimi pridobivajo podatke o številu obiskovalcev svoje spletne strani, najbolj branih vsebinah, največkrat uporabljenih funkcionalnostih … in na podlagi tega lahko izboljšajo in naredijo do uporabnika prijaznejšo spletno stran.

Vrste piškotkov

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) se ne shranjujejo, ampak se izbrišejo vsakič, ko zaprete brskalnik.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi ko brskalnik zaprete. Uporabljajo se za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, za analiziranje prometa … V računalniku lahko ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga ogleduje uporabnik, in so lahko trajni ali začasni. Spletno mesto te piškotke uporablja za shranjevanje informacij in jih bo znova uporabilo, ko bo uporabnik naslednjič obiskal spletno mesto.

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo z drugih, partnerskih spletnih mest (ta na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani z njimi lahko zbirajo podatke o uporabnikih z različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, npr. za oglaševanje, analize, izboljševanje svojih produktov.

Izključitev piškotkov

Internet Explorer
Izključitev

Google Chrome
Izključitev

Mozilla Firefox
Izključitev

Safari
Izključitev

Opera
Izključitev

 

Izključitev piškotkov od drugod

Adobe Flash Player
Izključitev

Google Analytics
Izključitev

Vir piškotkaIme piškotkaKje se nahajaZakaj se uporabljaČas shranjevanja
cppe.si.tt-cppe.si-websitevse straniBoljša uporabniška izkušnja prijavljenega uporabnika1 year
cppe.si.tt-wp-anonymousvse straniBoljša uporabniška izkušnja prijavljenega uporabnika/
cppe.siAllowCookiesvse straniNastavitve piškotkov1 year
cppe.si_ga, _gat, _gidvse straniAnaliza obiska strani (Google Analytics)2 years, 1 day , 1 day

Cookie policy​

What are cookies?
A cookie is a small text file that the website you are viewing transfers to your computer or other device you use to browse the web (phone, tablet). They are very useful for users, as they contain information that helps the website work better. Cookies do not collect your personal information and do not enable any identification of the website user.

 

How do cookies work?
When you first visit the website, cookies are loaded on your computer. With them, the use of the website is more pleasant, more efficient and adapted to the individual user. Cookies are used to store information about language and location settings, the contents of your shopping basket, you are shown advertisements tailored to your interests… Website managers use them to obtain information about the number of visitors to their website, the most read content, the most frequently used functionalities… and based on this, they can improve and make the website more user-friendly.

 

Types of cookies
Temporary or session cookies are not stored, but are deleted every time you close the browser.

Persistent cookies remain stored even when you close your browser. They are used to store registration information, page language settings, to analyse traffic… They can stay on your computer for days, months or even years.

Own cookies (1st party cookies) are from the website the user is viewing and can be permanent or temporary. The website uses these cookies to store information and will use them again the next time the user visits the website.

Other cookies (3rd party cookies) originate from other partner websites (for example, they display advertisements on the original website or measure traffic). Third parties can use them to collect user data from various websites and use it for various purposes, e.g. for advertising, analysis, improvement of its products.

Cookie sourceCookie nameWhere it isWhat is it used forStorage time
cppe.si.tt-cppe.si-websiteall pagesBetter user experience of a logged in user1 year
cppe.si.tt-wp-anonymousall pagesBetter user experience of a logged in user/
cppe.siAllowCookiesall pagesCookie settings1 year
cppe.si_ga, _gat, _gidall pagesAnalysing page visits (Google Analitics)2 years, 1 day , 1 day

Exclusion of cookies

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/sl/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari
http://www.apple.com/support/safari/

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Exclusion of cookies from elsewhere

Adobe Flash Player
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Stran uporablja piškotke.